VET LIFE DIAGNOSE

DEN NATURLIGE LØSNINGEN FOR HUNDER OG KATTERS VELFERD

• Farmina VetLife er den første 100% naturlige veterinærserien for klinisk ernæring.

• Farmina VetLife serien er tilgjengelige i både våt- og tørrfôr som ernæringsstøtte for et bredt spekter av helsemessige forhold til hunder og katter.

• Farmina VetLife er utviklet gjennom kontinuerlig forskning og samarbeid med ernæringsdepartementer på mange internasjonale universiteter.

• Farmina VetLife fôr utvikles under tilsyn av vår vitenskapelige komité bestående av flere veterinærer med doktorgrad i dyreernæring.

• Alle ingrediensene er nøye utvalgte, trygge og sporbare.

Farmina VetLife serien er tilgjengelige i både våt- og tørrfôr som ernæringsstøtte for et bredt spekter av helsemessige forhold til hunder og katter.
VetLife har blitt anbefalt av en rekke veterinærer i hele Europa. Ta kontakt med din veterinær ved behov og få anbefalt diett.