Huggormbitt

Huggormbitt


Huggormbitt er mange hundeeieres store skrekk, for noen i så stor grad at det påvirker turgleden. Hva kan skje og hva skal du gjøre når din hund eller katt blir bitt av huggorm? Hvert år blir et stort antall hunder og katter i Norge bitt av hoggorm, noe som kan føre til alt fra lokal hevelse til alvorlig sykdom. 

En sommerfare for nysgjerrige kjæledyr er hoggorm. Selv om de fleste hunder kommer fra møtet med en hoggorm uten store skader, kan et bitt være både smertefullt og farlig. Det er vanligst at hunder blir bitt i snuten eller labben, og ofte vil ikke eieren merke så mye med en gang. Kanskje hører du bare at hunden piper eller ser at den skvetter unna, uten at du selv ser ormen.  Etter en stund blir imidlertid hunden trøtt og vil legge seg ned, og etter en time hovner kroppsdelen som er blitt bitt opp. Oppdager du dette, er det viktig å la bittstedet være i fred og holde hunden i ro. 

Hvert år dør noen hunder av huggormbitt, men de aller fleste blir friske igjen. Avgjørende for utfallet er hvor mye gift som injiseres.

Bær hunden hvis den blir bitt av orm
Hvis du vet at hunden din har blitt bitt av huggorm, er det viktig både å bevare roen og handle raskt. 

Det er viktig at din hund ikke beveger seg etter bittet. Bevegelse gjør at giften spres raskere i kroppen

Unngå «ormesteder» og vær på vakt
Det å forebygge hoggormbitt er ikke nødvendigvis så lett, for her finnes det ingen preparater slik som for flått. Du kan likevel gjøre mye ved å være ekstra påpasselig, spesielt på varme vår- og sommerdager. Når det er fint vær, liker nemlig huggormen å ligge og sole seg på steiner og veier, og den kan også gjemme seg i gress og lyng. Forsøk å holde hunden unna steder der du tror det kan være hoggorm, og vær oppmerksom på tegn som kan tyde på at hunden er blitt bitt.

Tegn på forgiftning ved hoggormbitt:

  • Lokal hevelse
  • Øm og hoven rundt bittområdet
  • Slapphet og tretthet
  • Oppkast og diaré
  • Halthet (hvis hunden ble bitt i beinet)
  • Hjerteflimmer
  • Dårlig blodsirkulasjon
  • Sjokk

Hunder blir som oftest bitt av orm i snuten, rundt hodet eller i et bein.

Symptomer på bitt kan være:
Hevelse oppstår som oftest innen to timer, og ofte blir hunden mer trett enn vanlig. Bittområdet er ømt. 

Avhengig av hvor mye ormegift som injiseres, er hevelsen mild, moderat eller kraftig. Bittområdet er ømt. Av og til ser man to små prikker i huden etter ormens tenner. Hevelsen kan øke i løpet av de første dagene, for så å minke.

Allmenntilstanden kan forverres i løpet av det neste døgnet, og derfor må hunden din tas til en veterinær for å undersøkes. Dårlig blodsirkulasjon og sjokk kan oppstå etter huggormbitt.

Systemiske symptomer

Blodsirkulasjonen kan svekkes etter et huggormbitt. Oppkast og diaré er relativt vanlige symptomer etter moderat til kraftig giftoverføring. Omtrent hver tiende hund rammes også av hjerterytmeforstyrrelser. Blodsykdommer og skader på indre organer er alvorlige symptomer som heldigvis er uvanlige. Rapportert dødelighet etter huggormbitt hos hund er opp til fire prosent.

Fakta om huggormbitt
Hoggormen er den eneste giftslangen som forekommer vilt i Skandinavia. Hvert år blir cirka 2000 hunder og et stort antall katter bitt av hoggorm i Sverige. 30 prosent av bittene er såkalte ”tørre bitt”, nemlig uten giftinjeksjon. De er ufarlige, og dyret utvikler ingen symptomer.

Hoggormbitt er vanlig fra vår til sen høst. Å bli bitt av hoggorm er mer alvorlig for hunder og katter enn mennesker da dyrene har mindre kroppsmasse å fordele giften på. Katter pleier som regel å klare seg bedre enn hundene.

Slangens gift er en blanding av enzymer og har to funksjoner; å paralysere og drepe byttet og å hjelpe med fordøyelsen av byttet. Byttet dør som regel av indre blødninger, nedsatt hjertefunksjon eller pustestans.

Lignende, men mer lokale effekter oppstår etter hoggormbitt hos hund og katt. Blod- og lymfekar skades, dermed oppstår blødninger og hevelse. Mange ganger blir dyrene trettere, blodsirkulasjonen dårligere og de utvikler sjokksymptomer. Hjerterytmeforstyrrelser og blødningsforstyrrelser kan oppstå. Dersom dyret er alvorlig sykt på grunn av hoggormbittet, kan skader på indre organer oppstå.

Spesielt om katter
Det er mindre vanlig med huggormbitt hos katt enn hund, men langt fra umulig. De blir som regel også bitt i hodet eller i foten. Hovedsakelig gjelder det samme for katter som hunder, men det brukes ikke antiserum da det er lite erfaring/dokumentasjon på effekten.

 

Kilde: Helsenorge.no/evidensia.no