Høy Musikk

Høy Musikk


Hvor høy musikk kan man spille i samme rom som en hund eller katt?

 

Hørselssansen hos hunder og katter er bedre utviklet enn hos mennesker og vi regner med at de hører dobbelt så bra som oss. Hunder og katter kan i tillegg oppfatte høyere frekvenser, - såkalt ultralyd

De kan altså høre lyder som det for oss er helt umulig å oppfatte. Dette har man utnyttet i de såkalte «lydløse» hundefløytene.

 

Mattilsynet har laget en veileder for hundeeiere hvor råd om støy inngår

Vedvarende lydnivå skal ikke overstige 65 desibel og skadelige lyder skal unngås så langt det lar seg gjøre. Med «vedvarende støy» menes dur og støy fra faste installasjoner eller annet som vedvarer i mer enn i 10 prosent av døgnet.

65 desibel er lydnivået ved en normal samtale (!)

Dersom lydnivået på oppholdsstedet virker sjenerende bør lyden måles. Dyret bør også kunne velge bort rom med støy.

 

 Unngå alle lyder som overskrider 120 desibel og unngå å la dyret oppholde seg i lydnivå over 80 desibel selv i korte perioder. 

 

 

 

Alltid gjør det mulig for kjæledyret å trekke seg unna og gjerne til et annet rom. Selv elektriske apparater som avgir en elektrisk støy, vi mennesker ikke er i stand til å høre, kan være sjenerende.