Katter med forskjellige behov

Katter med forskjellige behov


 Hvordan kan man fôre katter med forskjellige behov

 

Mange hushold har mer enn én katt og av og til er det forskjellige fôringsbehov på de forskjellige individene. F eks kan et hushold ha 2 katter hvor den ene skal gå på spesialdiett og ikke den andre, eller at en én overvektig og én er slank.

 

 

Vi har følgende forslag på hvordan man kan løse dette på en bra måte:

 

1. Fôre i separate rom, evt installere chip-luke inn til et kott eller en bod

2. Fôre i samme rom, men på forskjellige plasser under oppsyn

3. Fôre i forskjellige rom adskilt av for eksempel barnegrind. -slik at den største katten ikke kommer gjennom.

4. Automatisk fôringsstasjon, med chip – Klart det beste, men ofte dyrt

5. Fôring til forskjellige tider på døgnet

6. Fôring i forskjellige høyder. Har du en eldre katt eller en overvektig katt, vil denne fort ha problemer med å nå opp hvis du setter matskålen i høyden, mens den slanke katten har fri tilgang.

 

 

 

Prøv frem og finn beste metode for dine katter. Målet er å ha full kontroll på dietten til katten som går på spesialfôr, mens den andre katten i utgangspunktet kan ha fri tilgang.

Husk: Katter er fra naturens side småviltjegere og er vant til å spise flere ganger iløpet av et døgn. La kattene få tid til på venne seg til endringer av mat-rutiner. Spesielt om du går fra fri tilgang på fôret